е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-132 / 9.9.2019 г.

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на Средно училище "Христо Ботев", гр. Ивайловград, по пет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.10.2019 г.
Файлове актуални към: 16.10.2019 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.10.2019 г.

Обявление № 2 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 16.10.2019 г.

Документация за участие № 3 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 16.10.2019 г.