е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0015 / 21.6.2018 г.

"СМР по обособени позиции в изпълнение на проект: "Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин" №11/07/2/0/00545: Обособена позиция №1 "Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор - Микре/ - Кирчево - Лесидрен" Обособена позиция №2 "Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор - Борима/ - Лесидрен" Обособена позиция №3 "Рехабилитация на общински път LOV 3208 "III-307/Угърчин - туристически дом"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538343430
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Други документи № / 23.6.2018 г.

Публикувано на: 23.06.2018 г.
Коментар: Инвестиционен проект път LOV 1205
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект LOV 1205.rar 20.1.2021 г.

Други документи № / 23.6.2018 г.

Публикувано на: 23.06.2018 г.
Коментар: Инвестиционен проект път LOV 1203
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект LOV1203.rar 20.1.2021 г.

Други документи № / 23.6.2018 г.

Публикувано на: 23.06.2018 г.
Коментар: Инвестиционен проект път LOV 3208
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект LOV 3208.rar 20.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 23.6.2018 г.

Публикувано на: 23.06.2018 г.
Стойност: 5 684 789,00 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_пътища_545.pdf 20.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 23.6.2018 г.

Публикувано на: 23.06.2018 г.
Стойност: 5 684 789,00 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_пътища_545.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.6.2018 г.

Публикувано на: 23.06.2018 г.
Стойност: 5 684 789,00 лв.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_пътища_545.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № / 23.6.2018 г.

Публикувано на: 23.06.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ.rar 20.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_SMR_545_prepis-1.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЦЕни_545.pdf 20.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_СМР_545.pdf 20.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_СМР_545.pdf 20.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Решение №586_31.10.2018 г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №586_31.10.2018 г..pdf 20.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад_СМР_545.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 5.12.2018 г.

Публикувано на: 05.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка_СМР545.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.12.2018 г.

Публикувано на: 05.12.2018 г.
Коментар: Договор №97-113 от 27.11.2018 г ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил договор СМР ОП1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.12.2018 г.

Публикувано на: 05.12.2018 г.
Коментар: Договор №98-113 от 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил договор СМР ОП2.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.12.2018 г.

Публикувано на: 05.12.2018 г.
Коментар: Договор №99-113 от 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил договор СМР ОП3.pdf 20.1.2021 г.