е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-10 / 5.6.2020 г.

ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_D_10.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniq_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_D_komp_OPRCR.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Утвърден протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 10.7.2020 г.

Публикувано на: 10.07.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_159_.pdf 30.7.2021 г.