е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка 56 / 24.7.2015 г.

Доставка на хляб, хранителни продукти и санитарни материали за нуждите на ОДЗ Крайници, общ. Дупница, обособена в осем позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 1.12.2020 г.
Файлове актуални към: 1.12.2020 г.

Документация за участие № / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: Краиници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-ОДЗ с.Крайници.docx 1.12.2020 г.

Покана за участие № 56 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokODZKrajnici.pdf 1.12.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.8.2015 г.

Публикувано на: 12.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОДЗ С.КРАЙНИЦИ.pdf 1.12.2020 г.