е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ОП-2 / 14.5.2019 г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 14.7.2020 г.
Файлове актуални към: 14.7.2020 г.

Документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 14.7.2020 г.

Количествени сметки № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 KS-ta.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1 sopica.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2 velkovci VVM.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3 velkovsi.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4 noevci.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5 gyrlo.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 6 brusnik.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7 giginci.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 8 babica.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 9 razsadnik.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 1.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 2.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 3.rar 14.7.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 4.rar 14.7.2020 г.

Обявление № 0300-56 / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie SN v.pdf 14.7.2020 г.

Решение за откриване № ОП-2 / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie SN v.pdf 14.7.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 7000-237/1 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 razqsnenie.rar 14.7.2020 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № ВП-362 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie SN v.pdf 14.7.2020 г.