е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ОП-2 / 14.5.2019 г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.9.2020 г.
Файлове актуални към: 19.9.2020 г.

Документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 19.9.2020 г.

Количествени сметки № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 KS-ta.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1 sopica.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2 velkovci VVM.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3 velkovsi.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4 noevci.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5 gyrlo.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 6 brusnik.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7 giginci.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 8 babica.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 9 razsadnik.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 1.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 2.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 3.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 4.rar 19.9.2020 г.

Обявление № 0300-56 / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie SN v.pdf 19.9.2020 г.

Решение за откриване № ОП-2 / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie SN v.pdf 19.9.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 7000-237/1 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 razqsnenie.rar 19.9.2020 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № ВП-362 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie SN v.pdf 19.9.2020 г.

Протокол 1 № / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 надзор вода.pdf 19.9.2020 г.

Протокол 2 № / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 надзор вода.pdf 19.9.2020 г.

Доклад № / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад надзор вода.pdf 19.9.2020 г.

Решение за класиране № / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 468 надзор вода.pdf 19.9.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.8.2020 г.

Публикувано на: 24.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение (2).pdf 19.9.2020 г.