е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 12-ПС-2016 / 29.12.2016 г.

"Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Разделна, общ.Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стара гара Разделна.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спец. Разделна - Стара гара - водопровод_DTT edited.doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика за оценка.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: ЕЕДОП- образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП.doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Разделна Водопровод Стара гара_ОБЩА.xls 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.rar 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: Обяснителна записка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка.pdf 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Коментар: Надлъжни профили
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Надлъжни профили.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници 1 _ВиК Разделна.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: КС- по клонове
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС по клонове Стара гара Разделна end.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Разяснение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор до всички _ 2.docx 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Разяснение №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор до всички участници.docx 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Хоризонтален сондаж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) сондаж.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Напречен разрез
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) напр_разрез.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: ТСК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТСК.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: ТСК ПХ 70/80
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТСМ__ПХ_70_80.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.1.2017 г.

Публикувано на: 13.01.2017 г.
Коментар: Разяснение № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници 4 _ВиК Разделна(1).docx 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Коментар: Разяснение № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници 5 _ВиК Разделна.docx 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Разяснение № 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници 6 - ВиК Раздена.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от 14.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_14.02.2017_dtt rev..pdf 20.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 15.2.2017 г.

Публикувано на: 15.02.2017 г.
Коментар: допусната техническа грешка на стр.13, при описанието на документите в Протокол № 1/14.02.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_15.02.2017_dtt rev..pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.3.2017 г.

Публикувано на: 27.03.2017 г.
Коментар: Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение - отваряне на цени.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 на комисия/ Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3_23.02.2017.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 6 на комисия/ Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 6.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 4 на комисия/ Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 5 на комисия/ Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 5.pdf 20.1.2021 г.

Решение № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител /класиране/ Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране - ВиК _12.04.2017.pdf 20.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Доклад по чл.60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП / Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от извършена работа на комисия по чл. 60.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Коментар: В Община Белослав е постъпила Жалба вх. № 01 УТ - 8- /5/20.04.2017 г. от "Стоянов 06" ЕООД срещу Решение № 4/12.04.2017 г. на Кмета на община Белослав за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Нов Документ на Microsoft Office Word.docx 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Коментар: Договор за СМР с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор_смр_.rar 20.1.2021 г.