е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-3 / 3.4.2018 г.

"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ОТ 6 /ШЕСТ/ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА КРЕСНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.6.2018 г.
Файлове актуални към: 23.6.2018 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Коментар: образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 23.6.2018 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt.docx 23.6.2018 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) сметосъбиране ново.docx 23.6.2018 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokum.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Коментар: обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiava.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Коментар: информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № / 11.4.2018 г.

Коментар: удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 16042018101516.pdf 23.6.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.4.2018 г.

Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол смет.pdf 23.6.2018 г.

Договори за изпълнение № / 14.5.2018 г.

Коментар: договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor sm.pdf 23.6.2018 г.

Други документи № / 14.5.2018 г.

Коментар: техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.pdf 23.6.2018 г.

Други документи № / 14.5.2018 г.

Коментар: ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cenovo.pdf 23.6.2018 г.