е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-3 / 3.4.2018 г.

"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ОТ 6 /ШЕСТ/ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА КРЕСНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) сметосъбиране ново.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokum.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiava.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 16042018101516.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол смет.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor sm.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cenovo.pdf 28.11.2021 г.