е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-15 / 13.5.2019 г.

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 25.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци стр. надзор.docx 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №1 от дейноста на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Коментар: Уведомително писмо за корекция на Протокол № 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо Корекция Протоко 1.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Коментар: Коригиран Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №1 Корекция.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 13.10.2020 г.

Публикувано на: 13.10.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик предлагани ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 27.10.2020 г.

Публикувано на: 27.10.2020 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 от дейността на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 27.10.2020 г.

Публикувано на: 27.10.2020 г.
Коментар: Протокол №3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3 от дейността на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 27.10.2020 г.

Публикувано на: 27.10.2020 г.
Коментар: Протокол №4 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4 от дейността на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 27.10.2020 г.

Публикувано на: 27.10.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.60 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за цялостна дейност на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 14 / 27.10.2020 г.

Публикувано на: 27.10.2020 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 4.1.2021 г.

Публикувано на: 04.01.2021 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГ НГК.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 4.1.2021 г.

Публикувано на: 04.01.2021 г.
Коментар: Ценово оферта Изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЦП.pdf 25.1.2021 г.