е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-17 / 22.12.2016 г.

"Инженеринг - изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на сграда на Народно читалище "Димитър Полянов -1862" град Карнобат във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0068 "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", град Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение № 1. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.5.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.5.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 18.5.2021 г.

Образци № 4. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 18.5.2021 г.

Други документи № 5. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Arhitekturno zasnemane.rar 18.5.2021 г.

Други документи № 6. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane.rar 18.5.2021 г.

Други документи № 7. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Proekt otoplitelna.rar 18.5.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 8. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Chitalishte.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 9.Протокол 1 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.1..pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 10.Протокол 2 / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 11.Съобщение до участниците за отваряне на ценовите предложения / 19.5.2017 г.

Публикувано на: 19.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie za otvarqne na cenovite predlojeniq 2.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 12.Протокол 3 / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3(2).pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 13.Протокол 4 / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4(2).pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 14.Протокол 5 / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 5(2).pdf 18.5.2021 г.

Доклад № 15.Доклад / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad (2).pdf 18.5.2021 г.

Решение № 16.Решение за определяне на изпълнител / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za opredelqne na izpulnitel(2).pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 17.Договор / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Akva Tempus- Chitalishte.pdf 18.5.2021 г.

Други документи № 18. Обявление за приключване на договор / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор Аква Темпус ООД читалище.pdf 18.5.2021 г.