е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Пазарни консултации 94-00-7152 / 21.9.2016 г.

"Рехабилитация на общински път MON 2136 от III-114 - Трайково - Замфир - кв.Младеново - II-81 Подобект: Участъци от км 0+000 до км 2+333 и Подбект: Участък от км 5+600 до км 10+318"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.9.2020 г.
Файлове актуални към: 25.9.2020 г.

Документация за участие № 1 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: обява за събиране на оферти по чл.44 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2136.pdf 25.9.2020 г.

Документация за участие № 2 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: Оферта КСС Приложение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Prilojenie_1.xlsx 25.9.2020 г.

Документация за участие № 3 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: Оферта Приложение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta_MON_2136.doc 25.9.2020 г.

Документация за участие № 4 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn spec.pdf 25.9.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Оферта вх. № 92-00-1078 от 29.09.2016 г. - участник "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД, с час - 14.56 часа.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_KaroTreiding.pdf 25.9.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Оферта вх. № 92-00-1087 от 30.09.2016 г. - участник "ИНТЕРПРОМ" ЕООД, с час - 10.05 часа.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_Interprom.pdf 25.9.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Оферта вх. № 92-00-1032 от 30.09.2016 г. - участник "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД, с час - 14.36 часа.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_Ivkomplekt.pdf 25.9.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 25.9.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_izbor.pdf 25.9.2020 г.