е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-2 / 18.4.2019 г.

"Подмяна на втората асансьорна уредба във вход "Б" на Административна сграда на Областна администрация гр. Перник"

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087614
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Указания за участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участниците.PDF 26.1.2021 г.

Обява № 2 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 3 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за СМР- проект.doc 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС оферта.xlsx 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документи за участие.rar 26.1.2021 г.

Обява № 6 / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Коментар: Удължаване на срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срока.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 7 / 4.6.2019 г.

Публикувано на: 04.06.2019 г.
Коментар: Съобщение до всички заинтересовани лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 26.1.2021 г.