е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-5 / 29.9.2016 г.

"Преработка на одобрен технически инвестиционен проект и изготвяне на нов работен проект за обект: "Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Първи май "- гр. Карнобат" и упражняване на авторски надзор по време на строителството."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Покана № 01 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S22316093011540.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 02 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 03 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 22.1.2021 г.