е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-54 / 24.4.2018 г.

"РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН" Обособена позиция № 1 "Ремонт на общински пътища на територията на община Роман". Обособена позиция 2: "Ремонт на улици на територията на община Роман".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.8.2018 г.
Файлове актуални към: 19.8.2018 г.

Документация за участие № 1 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 19.8.2018 г.

Документация за участие № 2 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ксс оп 2.rar 19.8.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 19.8.2018 г.

Документация за участие № 3 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 19.8.2018 г.

Документация за участие № 5 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 19.8.2018 г.

Документация за участие № 6 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 19.8.2018 г.

Документация за участие № 7 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 19.8.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 9 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 1.docx 19.8.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 1.pdf 19.8.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткол 1.pdf 19.8.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 19.8.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.pdf 19.8.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 19.8.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 19.8.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 19.8.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 19.8.2018 г.