е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-54 / 24.4.2018 г.

"РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН" Обособена позиция № 1 "Ремонт на общински пътища на територията на община Роман". Обособена позиция 2: "Ремонт на улици на територията на община Роман".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.6.2018 г.
Файлове актуални към: 23.6.2018 г.

Документация за участие № 1 / 24.4.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 23.6.2018 г.

Документация за участие № 2 / 24.4.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ксс оп 2.rar 23.6.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 24.4.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № 3 / 24.4.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № 5 / 24.4.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № 6 / 2.5.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № 7 / 2.5.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 23.6.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 9 / 2.5.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 1.docx 23.6.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 2.5.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 1.pdf 23.6.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 12.6.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткол 1.pdf 23.6.2018 г.