е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-97 / 2.8.2017 г.

Периодична доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОбА Роман , НУ П.Р. Славейков, ДГ Зора и КСУДС гр. Роман и пропан бутан за нуждите на КСУДУ гр. Роман за отоплителни сезони 2017/2018и 2018/2019?.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение за публикуване.fed 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 8.8.2017 г.

Публикувано на: 08.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор за борсово представителство и приложения.pdf 17.1.2021 г.

Други документи № 3 / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.fed 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 27.9.2017 г.

Публикувано на: 27.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договори доставка.pdf 17.1.2021 г.

Други документи № 5 / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация оп1.pdf 17.1.2021 г.

Други документи № 6 / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация оп2.pdf 17.1.2021 г.