е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-8 / 7.3.2016 г.

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обекти от образователната и социална инфраструктура, находящи се на територията на град Лом, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.3.2016 г.

Публикувано на: 07.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_TP_EE_2016.zip 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 7.3.2016 г.

Публикувано на: 07.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_медии_Лом_07_03_2016.docx 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_1_Лом_сайт.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 26.4.2016 г.

Публикувано на: 26.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie_Ceni.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_2_Лом_сайт.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_3_Лом_сайт.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_31_11May2016.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 102.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 9 / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_skl_dog_102.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 10 / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл 22 от ЗОП.doc 21.1.2021 г.

Други документи № 11 / 7.12.2017 г.

Публикувано на: 07.12.2017 г.
Коментар: Информация за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq_prikl_dogovor.pdf 21.1.2021 г.