е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-1 / 21.3.2019 г.

"Реконструкция на част от улична мрежа на гр.Кресна" Подобект:"Улица Люти връх" от о.т.79 до о.т.83 Подобект: "Улица Даме Груев" от о.т.84 до о.т.83 Подобект: "Улица Огражден" от о.т.82 до о.т.86 Подобект: "Улица Отец Паисий" от о.т.140 до о.т.145 Подобект: "Улица Пирински бор" от о.т.147 до о.т.192 Подобект: "Улица Малешевска" Подобект: "Улица Моравска"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.8.2019 г.
Файлове актуални към: 26.8.2019 г.

Обявление по ЗОП № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява21032019.pdf 26.8.2019 г.

Други документи № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: информация за публикуване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация21032019.pdf 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация поръчка СМР асфалтиране на улици.doc 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: начална страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) начална страница.pdf 26.8.2019 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: protokol
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол асфалтиране.pdf 26.8.2019 г.