е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-45 / 12.6.2017 г.

ИНЖЕНЕРИНГ - ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ПУБЛИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В ГРАД КАРНОБАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001- 0144 "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В ГРАД КАРНОБАТ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 /

Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Evrobild Bylgariq EOOD.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 1. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2021 г.

Документация № 3. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 18.1.2021 г.

Образци № 4. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci PAS.docx 18.1.2021 г.

Други документи № 5. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 AS1_TO.rar 18.1.2021 г.

Други документи № 6. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 AS1_ARH.rar 18.1.2021 г.

Други документи № 7. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) AS1_Doklad_EO.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 8. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) AS1_Doklad_TO.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 9. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) AS1_Sertifikat_EO.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 10. / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) AS1_Tehnicheski pasport.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 11. / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 18.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 12. / 8.8.2017 г.

Публикувано на: 08.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtnie za otvarqne na cenovi oferti.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 13. / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 14. / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 15. / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 16. / 12.8.2017 г.

Публикувано на: 12.08.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpalnitel.pdf 18.1.2021 г.