е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-10 / 3.4.2015 г.

Изграждане на кабелен електропровод СН 20 kV, БКТП и кабелни електропроводи НН към "Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и др. групи в неравностойно положение"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333233323938
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение за откриване № Решение 10 / 3.4.2015 г.

Публикувано на: 03.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PreOP10.pdf 19.5.2021 г.

Доклад № / 24.4.2015 г.

Публикувано на: 24.04.2015 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад електропровод.PDF 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.4.2015 г.

Публикувано на: 24.04.2015 г.
Коментар: Протокол от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол електропровод.PDF 19.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 24.4.2015 г.

Публикувано на: 24.04.2015 г.
Коментар: Решение ОП-10-(2) от 23.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение електропровод.PDF 19.5.2021 г.

Информация за сключен договор № / 22.5.2015 г.

Публикувано на: 22.05.2015 г.
Коментар: Договор и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 infoelektr.rar 19.5.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-94 / 22.5.2015 г.

Публикувано на: 22.05.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор подадена към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) infosdaop.pdf 19.5.2021 г.