е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-5 / 27.2.2019 г.

"Поддръжка, чрез абонаментно обслужване, на улично осветление във всички населени места на територията на община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.3.2019 г.
Файлове актуални към: 19.3.2019 г.

Други документи № / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул Указания.pdf 19.3.2019 г.

Документация за участие № / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 19.3.2019 г.

Техническа спецификация /задание № / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 19.3.2019 г.

Други документи № / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 19.3.2019 г.

Обява № / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 19.3.2019 г.

Образци № / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 19.3.2019 г.

Образци № / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор проект.pdf 19.3.2019 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за удължаване на срок.pdf 19.3.2019 г.