е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-8 / 30.7.2018 г.

"Изпълнение на СМР по обновяване на градски пространства в гр. Лом по Обособена позиция №2: "Обновяване на зелена площ с градинка и паметник на "Еремия Българов" прилежаща към сградата на Исторически музей Лом".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHEIE_S_8.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) POKANA_S_8.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_SMR_OP_2_gr_prostr_Lom_dogovarjane.zip 22.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 05_Proekt na dogovor_SMR_gradski prostranstva_Lom.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_S_8_AOP.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Zelena_plosht_1.zip 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol .pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 9 / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_38_S_8.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 10 / 17.9.2018 г.

Публикувано на: 17.09.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S_8_O_vazl_por.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 17.9.2018 г.

Публикувано на: 17.09.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 187.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 12 / 28.1.2019 г.

Публикувано на: 28.01.2019 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_izmenenie_S_8.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 13 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S8.pdf 22.1.2021 г.