е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-38 / 1.8.2019 г.

Пазарна консултация с предмет: "Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 " Ремонт на покрив на сградата на кметство с. Крайници"; Обособена позиция № 2 " Ремонт на покрив на сградата на кметство с. Червен брег"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_Червен брег-ОП 2.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_Крайници-ОП 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: КС_Крайници-ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена сметка с.Крайници - ОП 1.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: КС_Червен брег-ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена сметка с. Червен брег - ОП 2.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № 26-00-190 / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_Покриви.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 18.1.2021 г.