е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-24 / 27.9.2018 г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИРемонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І ,пл. № 991 кв. 69 в гр. Роман ,община Роман"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.doc 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_SPORTNI PLOSHTRADKI_ROMAN_OKONCHATELNO (1) (1).xls 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферти.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 15.1.2021 г.