е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-14 / 30.8.2019 г.

Упражняване на строителен надзор на обект: "Основен ремонт на улици с. Господиново, Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Обява изх. № РД 9100 - 66/03.09.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2. / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Документация за участие (Техническа спецификация; Проект на договор; Образци за попълване;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 7.5.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява ID 9092114 ) изх. № РД 2400 - 517
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 7.5.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 68/17.09.2019г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване срок оферти.pdf 7.5.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Коментар: Информация изх. №РД 2400 - 557/17.09.2019г. (ID 9092548| за удължаване срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация АОП удължаване на срок.PDF 7.5.2021 г.

Съобщение за прекратяване на възлагането на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП № 6 / 26.9.2019 г.

Публикувано на: 26.09.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 78/26.09.2019г. за прекратяване на възлагането
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване.pdf 7.5.2021 г.