е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-1 / 5.1.2015 г.

"Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект "Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 1 / 5.1.2015 г.

Публикувано на: 05.01.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-avtorski nadzor.pdf 20.6.2021 г.