е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-6 / 13.9.2016 г.

Пазарни консултации за представяне на оферти за изпълнение на проект "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав - кв. "Акации" и кв. "Младост".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: Запитване за оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Запитване за оферта_ВиК.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: Оферта -образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_ВиК.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1 КС за Оферта.xlsx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Пътна.docx 22.1.2021 г.

Входящ регистър № / 19.9.2016 г.

Публикувано на: 19.09.2016 г.
Коментар: Входящ регистър от постъпили оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) входящ_регистър_водопроводи.pdf 22.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 19.9.2016 г.

Публикувано на: 19.09.2016 г.
Коментар: Доклад от председателя на комисията за подбор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_водопроводи_.pdf 22.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 19.9.2016 г.

Публикувано на: 19.09.2016 г.
Коментар: Протокол от комисия, назначена за разглеждане на постъпилите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_водопроводи_.pdf 22.1.2021 г.