е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-2 / 5.2.2016 г.

00384-2016-0002 "Изпълнение на строително-монтажни работи по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нови участъци от канализационна мрежа на територията на гр. Бяла Слатина", Обособена позиция № 2: "Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Търнава, община Бяла Слатина" и Обособена позиция № 3 "Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.Vodoprovoda-3.rar 27.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: 1.1 Работен проект - гр. Бяла Слатина
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raboten_proekt_bialaslatina.html 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: 1.2 Работен проект - с. Търнава
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raboten_proekt_tarnava.html 27.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: 1.3 Работен проект - с. Галиче
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raboten_proekt_galice.html 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение-водопроводи.doc 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 28.3.2016 г.

Публикувано на: 28.03.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_Protokol 1 11.03.2016.doc 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Съобщение ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови-водопроводи3.doc 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 19.4.2016 г.

Публикувано на: 19.04.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.doc 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 19.4.2016 г.

Публикувано на: 19.04.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.doc 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 19.4.2016 г.

Публикувано на: 19.04.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.doc 27.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 10.5.2016 г.

Публикувано на: 10.05.2016 г.
Коментар: Гаранция за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция участие - Гарант 90.pdf 27.1.2021 г.

Гаранции № 12 / 10.5.2016 г.

Публикувано на: 10.05.2016 г.
Коментар: Гаранция за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция участие - Експрес Гаранцион.pdf 27.1.2021 г.

Гаранции № 13 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Гаранция за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция участие - Струма имоти.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Водопроводи ОП-1.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Водопроводи ОП-2.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: Договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Водопроводи ОП-3.pdf 27.1.2021 г.