е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-33 / 13.9.2018 г.

Публично състезание с предмет: "Строителен надзор в изпълнение на проекти "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница" и "Подай ръка", финансирани по ОПРР 2014-2020 по четири обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631333431
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Указания за участие и Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Общи условия, указания и образци-3_ 03 07 2018.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Челна страница указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП - формат PDF и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 24.1.2021 г.

Решение за откриване № 54 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за откриване.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-164-(1) / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ_Надзор.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 65 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-е за класиране.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Договори по обособени позиции 1, 2, 3 и 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori_cor.rar 24.1.2021 г.