е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка ПК-1 / 17.7.2019 г.

Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Покана за пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana_pazarni_konsultacii.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol pk1_2019.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 4 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie pk1.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 5 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Оферта Участник №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta 1.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 6 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Оферта Участник №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta 2.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 7 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Оферта Участник №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta 3.pdf 30.7.2021 г.