е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-17 / 12.6.2020 г.

Открита процедура с предмет : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛД – с. Славянци, ДВХ – с. Лозарево , ДСП – гр. Сунгурларе и детските заведения на територията на Община Сунгурларе“ по обособени позиции:

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение за Откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 3.7.2020 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за Откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 3 Образци.docx 3.7.2020 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация .pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 6 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 4 Проект на договор.doc 3.7.2020 г.