е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-17 / 12.6.2020 г.

Открита процедура с предмет : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛД – с. Славянци, ДВХ – с. Лозарево , ДСП – гр. Сунгурларе и детските заведения на територията на Община Сунгурларе“ по обособени позиции:

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение за Откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за Откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 3 Образци.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация .pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 4 Проект на договор.doc 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1 храни.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик предлагана цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) събщение цени Храни.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 24.8.2020 г.

Публикувано на: 24.08.2020 г.
Коментар: Протокол№2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 sign.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 24.8.2020 г.

Публикувано на: 24.08.2020 г.
Коментар: Протокол№3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 sing.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 24.8.2020 г.

Публикувано на: 24.08.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 20.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12 / 24.8.2020 г.

Публикувано на: 24.08.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изп.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 13 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявл възл. поръчка.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Договор за възлагане на по ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог ОП 1 sign.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Договор за възлагане на по ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог ОП2.pdf 20.1.2021 г.