е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-30 / 31.10.2017 г.

Обява по реда на чл.20. ал.3 от ЗОП: "Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав (автобуси), в рамките на Проект "BG16RFOP001-1.029 - 0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепо на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Други документи № / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Информация за публикувана обява в АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info AOP.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_specifikacia оборудване .doc 23.1.2021 г.

Други документи № / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: Образци - Допълнение към разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci-9 6.docx 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsnenie.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: Информация за удължаване срока на публикувана обява в АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.12.2017 г.

Публикувано на: 08.12.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol servizna baza.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Коментар: Договор и приложенията към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 СЕРВИЗНА БАЗА.rar 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Коментар: Доп. споразумение към договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dop. sporazumenie Serv.baza..pdf 23.1.2021 г.