е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-22 / 8.11.2017 г.

00384-2017-0015 "ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА "ДОВЪРШВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ И СЪПЪТСТВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ МРЕЖАТА НА ГР. БЯЛА СЛАТИНА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ПСОВ, ПОДОБЕКТ "ДОВЪРШВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ ОТ МРЕЖАТА НА ГР. БЯЛА СЛАТИНА С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ПСОВ" И ПОДОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪПЪТСТВАЩ ВОДОПРОВОД, ГР. БЯЛА СЛАТИНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 3.1.2018 г.

Публикувано на: 03.01.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 2 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 3 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД-2.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 4 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия - трасировъчен план.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 6 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Канализация.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 7 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Канализация-2.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Канализация-3.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 9 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Канализация-4.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 10 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Конструктивна част.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 11 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Работен проект - част 10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 План за безопасност и здраве.rar 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12 / 19.1.2018 г.

Публикувано на: 19.01.2018 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Гелак.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 19 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.