е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-47 / 15.10.2019 г.

Пазарна консултация с предмет:ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА "РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, М. "ЗЛЕВО", ГР. ДУПНИЦА".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 20.6.2021 г.