е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Директно възлагане ОБП-1514 / 21.4.2016 г.

: "Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалността "Основни и довършителни работи", с код по СППОО 5820801, професия по СППОО 582080 "Помощник в строителството" за придобиване на Първа квалификационна степен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Обява № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява обучение - Аврен.doc 16.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо задание.doc 16.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.Списък_Документи.doc 16.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3.Административни_сведения.doc 16.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6.Техническо_предложение.doc 16.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 8.Списък услуги.doc 16.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 9.Описание_МТБ.doc 16.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12.Декларация_приемане_договор.doc 16.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 13.План-Сметка.doc 16.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 14.Ценово_предложение.doc 16.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 15.Договор_професионално_обучение.doc 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.5.2016 г.

Публикувано на: 18.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_PKB-obucheniq-2016.pdf 16.1.2021 г.