е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-2 / 24.11.2016 г.

"Избор на изпълнител на СМР по проект: Водоснабдяване с. Дъбова Махала, общ. Брусарци, подобект: вътрешна водопроводна мрежа"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 10 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Водоснабдяване с. Дъбова махала-технологична-3.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 11 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Водоснабдяване с. Дъбова махала-технологична-4.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 12 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Водоснабдяване с. Дъбова махала-технологична-5.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 13 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Водоснабдяване с. Дъбова махала-технологична-6.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 3 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Документация за ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация_Брусарци_10112016.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 4 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: КС ВиК с. Дъбова махала
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС-ДЪБОВА МАХАЛА.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 5 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация на ВиК Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 6 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) План за безопастност и здраве.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 7 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) План за безопастност и здраве-2.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 8 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Водоснабдяване с. Дъбова махала-технологична.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 9 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Водоснабдяване с. Дъбова махала-технологична-2.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-10 / 2 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване на ВиК Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-11 / 1 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Решение за откриване ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на ВиК Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-14 / 14 / 29.11.2016 г.

Публикувано на: 29.11.2016 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване ВиК.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-15 / 15 / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-15-отговор на запитване ВиК.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-2 / ПС-22 / 16 / 16.12.2016 г.

Публикувано на: 16.12.2016 г.
Коментар: Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-22-Решение за прекратяване на ПС за ВиК с.Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.