е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-13 / 30.11.2016 г.

,,Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0141 ,,Повишаване на енергийната ефектиност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат" по Оперативна програма ,,Региони в растеж" 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Други документи № 6.ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suobshtenie 2.doc 28.11.2021 г.

Обява № 1. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 28.11.2021 г.

Допълнителна информация № 2. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DI.pdf 28.11.2021 г.

№ 3. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 28.11.2021 г.

Проект на договор № 4. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 28.11.2021 г.

Техническа спецификация № 5. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 6.Протокол 1 / 11.1.2017 г.

Публикувано на: 11.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol No.1.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 7.Протокол 2 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protoko 2-0141.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 8.Протокол 3 / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor obr 2.pdf 28.11.2021 г.