е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-1 / 22.3.2016 г.

"Текущ ремонт на обекти от общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Лом за 2016 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.3.2016 г.

Публикувано на: 22.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_tekusht_remont.zip 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 22.3.2016 г.

Публикувано на: 22.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SAOBSHTENIE_1.doc 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 29.3.2016 г.

Публикувано на: 29.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения_1.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 19.4.2016 г.

Публикувано на: 19.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_KaroTreiding.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 48.docx 7.5.2021 г.

Други документи № 8 / 1.8.2016 г.

Публикувано на: 01.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_dog_48_2016.doc 7.5.2021 г.