е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-25 / 29.7.2019 г.

Ремонт и благоустрояване на ДГ "ЗОРА" гр.Роман и Обособена група с.Каменно поле Обособена позиция № 1 Ремонт и благоустрояване на ДГ "ЗОРА" гр.Роман Обособена позиция № 2 Ремонт и благоустрояване на обособена група с. Камено поле

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.8.2019 г.
Файлове актуални към: 26.8.2019 г.

Документация за участие № 1 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 26.8.2019 г.

Документация за участие № 2 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № 3 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка (2).rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № 4 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка (3).rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № 5 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка.rar 26.8.2019 г.