е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-25 / 29.7.2019 г.

Ремонт и благоустрояване на ДГ "ЗОРА" гр.Роман и Обособена група с.Каменно поле Обособена позиция № 1 Ремонт и благоустрояване на ДГ "ЗОРА" гр.Роман Обособена позиция № 2 Ремонт и благоустрояване на обособена група с. Камено поле

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 20.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация1.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка (2).rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка (3).rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка.rar 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 4.10.2019 г.

Публикувано на: 04.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателен протокол.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 11 / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF_000010.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 14 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 2.pdf 20.1.2021 г.