е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-40 / 30.3.2018 г.

обобщена информация по чл.230,ал.1т.7 от ЗОП

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Други документи № 1 / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация по чл.230 от зоп.fed 22.1.2021 г.