е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-42 / 12.2.2020 г.

Публично състезание: "Реконструкция и ремонт на уличната и пътната мрежа в населените места на територията на Община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.2.2020 г.
Файлове актуални към: 28.2.2020 г.

Решение за откриване на процедура № / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.2.2020 г.

Обявление за поръчка № / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.2.2020 г.

Документация за участие № / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 28.2.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenei.pdf 28.2.2020 г.