е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-34 / 1.3.2018 г.

Открита процедура:"Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: "Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община БЕЛИЦА, а именно: -Административната сграда с идентификатор: 03504.403.365.1 в град Белица; -Административната сграда с идентификатор: 03504.403.365.2 в град Белица -Кметствата в селата: с. Дагоново, с.Горно Краище и с. Бабяк. Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: - "Обновяване на площади в четири населени места на територията на община Белица - гр. Белица, с.Бабяк , с. Горно Краище и с. Дагоново" Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: - "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Краище"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Указания за попълване на еЕЕДОП.rar 15.1.2021 г.

Протокол №1 № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 4 № / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 15.1.2021 г.

Решение № / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Доклад № / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad i Grafik.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchane na dogovor za OP1.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP 1.rar 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP 3.rar 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP2.rar 15.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prikluchvane na dogovor za OP2.pdf 15.1.2021 г.

Споразумение № / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Sporazumenie.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchane na dogovor za OP1.pdf 15.1.2021 г.