е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-183 / 18.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява: "Доставка чрез закупуване на транспортно средство (лек автомобил - нов) за извършване на мобилна здравно-социална услуга по проект "Домашни грижи за достоен живот" процедура BG05M90P001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 27.1.2021 г.

Информация за публикуване в профила на купувача № / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 8.11.2019 г.

Публикувано на: 08.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.12.2019 г.

Публикувано на: 04.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 27.1.2021 г.