е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-20 / 5.12.2014 г.

"ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ" ПО ПРОЕКТ "КАТО В СВОЙ ДОМ", ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037104
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.12.2014 г.

Публикувано на: 05.12.2014 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.kancelarski.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 22.12.2014 г.

Публикувано на: 22.12.2014 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 4.2.2015 г.

Публикувано на: 04.02.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-kancelarskiCNST.pdf 19.1.2021 г.

Гаранции № 4 / 4.2.2015 г.

Публикувано на: 04.02.2015 г.
Коментар: Освобождаване на гаранция за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция за изпълнение-Веселин_Балев.pdf 19.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: плащания по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) V.Balev - CNST.pdf 19.1.2021 г.