е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-46 / 10.7.2017 г.

"Извършване на дейност по информация и публичност по проект: BG16RFOP001-8.003-0005 "Подобряване на административния капацитет на Община Карнобат за успешно изпълнение на проектни предложения за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обява № 1. / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 18.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za publikuvana obqva.pdf 18.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelna informaciq.pdf 18.1.2021 г.

Образци № 4. / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 18.1.2021 г.

Техническа спецификация № 5. / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 18.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 18.1.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 7. / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Udaljavane na sroka.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8. / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pROTOKOL.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 21.8.2017 г.

Публикувано на: 21.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 18.1.2021 г.