е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-128 / 30.8.2019 г.

„Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение улици.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 2 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление улици.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 9.1.2020 г.

Публикувано на: 09.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени улици.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 5 / 28.1.2020 г.

Публикувано на: 28.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 6 / 28.1.2020 г.

Публикувано на: 28.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 7 / 28.1.2020 г.

Публикувано на: 28.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 20.6.2021 г.

Доклад № 8 / 28.1.2020 г.

Публикувано на: 28.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 28.1.2020 г.

Публикувано на: 28.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-6 от 28.01.2020.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 10 / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за скл. договор.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-29 от 12.02.2020.pdf 20.6.2021 г.