е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-27 / 5.8.2016 г.

Събиране на оферти с обява №15/05.08.2016г. "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ" В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 "Консултантски услуги по подготовка на проект "Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год." Обособена позиция №2 "Консултантски услуги по подготовка на проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и/или пътища в Община Бяла Слатина по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.9.2021 г.
Файлове актуални към: 17.9.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.konsultirane-predlojenie-0.rar 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 23.8.2016 г.

Публикувано на: 23.08.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1-консултиране.docx 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.docx 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3-консултиране.docx 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад-консултиране.docx 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 20.10.2016 г.

Публикувано на: 20.10.2016 г.
Коментар: Договор ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Консултантски ОП-1.pdf 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 20.10.2016 г.

Публикувано на: 20.10.2016 г.
Коментар: Договор ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Консултантски - ОП-2.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 8 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение към договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към ОП-2.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 9 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение към договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към договор за ОП-1.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 10 / 14.4.2021 г.

Публикувано на: 14.04.2021 г.
Коментар: Споразумение за прекратяване на Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Споразумение за прекратяване.pdf 17.9.2021 г.