е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-31 / 9.5.2018 г.

"Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекти на Община Лом по процедури BG06RDNP001-7.001, BG06RDNP001-7.006 и BG06RDNP001-7.008 по подмярка 7.2. от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г." по 2 (две) обособени позиции: " Обособена позиция 1: "Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проекти за кандидатстване на Община Лом по процедури BG06RDNP001-7.001, BG06RDNP001-7.006 и BG06RDNP001-7.008 на ПРСР 2014-2020 г., " Обособена позиция 2: "Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проектите в случай на сключени договори за отпусната финансова помощ, по процедури BG06RDNP001-7.001, BG06RDNP001-7.006 и BG06RDNP001-7.008 на ПРСР 2014 - 2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie y31.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie Y31.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumejtaciq i metodika y31.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS Y31.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obraztsi_konsult_uslugi.doc 19.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Проект на договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_KU_OP1.doc 19.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Проект на договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_KU_ОP2.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u31.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 14.6.2018 г.

Публикувано на: 14.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 u31.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 14.6.2018 г.

Публикувано на: 14.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr2 u31.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 14.6.2018 г.

Публикувано на: 14.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr3 u31.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 14.6.2018 г.

Публикувано на: 14.06.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie u31.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 129.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 135.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 15 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u31.pdf 19.5.2021 г.