е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка СОО6 / 10.8.2017 г.

"Рехабилитация на детска площадка на ул. "Дунав", кв. "Акации", гр. Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Рехабилитация на детска площадка, кв.12, гр.Белослав.rar 18.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява (2).pdf 18.1.2021 г.

Заповед на Възложителя за откриване на процедура № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Заповед на кмета
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед 537.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Условия за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Детска площадка ул.Дунав.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1-ЕЕДОП.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) beloslav-Приложение № 1.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 10082017_0003.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС АКАЦИИ(1).xlsx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.doc 18.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация_1200_37.pdf 18.1.2021 г.

Заповед № / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Заповед за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед_567.pdf 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от Комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 - площадка Акации - 12.09.2017.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 на Комисия за разглеждане и оценка на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_2(1).pdf 18.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Доклад от комисията за разглеждане и оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_.pdf 18.1.2021 г.

Заповед № / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Заповед за прекратяване на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед_652__.pdf 18.1.2021 г.