е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-81 / 9.3.2018 г.

"Доставка на обзавеждане, оборудване и консумативи по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение .pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.5.2021 г.

Обявление № 2 / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 91-00-2018-1.pdf 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 16.4.2018 г.

Публикувано на: 16.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление.pdf 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отмяна на отваряне на цени.pdf 18.5.2021 г.

Решение за прекратяване № 7 / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение - 12.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 8 / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратяване.pdf 18.5.2021 г.