е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2016-0006 / 13.4.2016 г.

Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция на водопроводи по безизкопен метод от вътрешна водопроводна мрежа в гр. Угърчин - на улици: ул. "Вълчо Русковски", ул." Петко Войвода" , ул. "Търговище", ул. "Марагидик", ул."Хан Кубрат" и ул."Васил Левски"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336323639
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.docx 25.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор инженеринг.docx 25.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska-specifikacia.doc 25.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление инженеринг.pdf 25.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 421/13.04.2016 г. / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Стойност: 253 760,80 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение инженеринг.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3180/27.06.2016 г. / 27.6.2016 г.

Публикувано на: 27.06.2016 г.
Коментар: Уведомление за отваряне на плик №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо цена.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № 2/20.06.2016 г. / 1.7.2016 г.

Публикувано на: 01.07.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № 3/30.06.2016 г. / 1.7.2016 г.

Публикувано на: 01.07.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 25.1.2021 г.

Решение по чл.38 за завършване на процедура № 728/01.07.2016 г. / 1.7.2016 г.

Публикувано на: 01.07.2016 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение изпълнител.pdf 25.1.2021 г.

Гаранции № / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: инф. по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП (отм.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП (отм.).pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Коментар: ЛКГ - приложение към договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЛКГ.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) INF_SKL.DOGOVOR.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 36-113/26.07.2016 г. / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Коментар: Договор №36-11326.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Objvl_prikl._dog.pdf 25.1.2021 г.