е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-131 / 29.5.2020 г.

"Благоустрояване на УПИ XV и УПИ I - кв. 11 по ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обява № 1. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 7.5.2021 г.

Информация за обява № 2. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informaciq za publikuvana obqva.PDF 7.5.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopaln.inform..pdf 7.5.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska specifikaciq.PDF 7.5.2021 г.

Образци № 5. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 7.5.2021 г.

ЕЕДОП № 6. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 7.5.2021 г.

Проект на договор № 7. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt na dogovor.PDF 7.5.2021 г.

Образци № 8. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS.xls 7.5.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 9. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване срок за получаване на оферти.PDF 7.5.2021 г.

Протокол № 10. / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11. / 7.8.2020 г.

Публикувано на: 07.08.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_prilozhenia.pdf 7.5.2021 г.